Kyrkorgelservice
Established 1835

- stämning
- reparationer
- rengöring
- service
- ombyggnationer

utför även stämning, reparationer, franskpolering, lagning av lackskador mm på pianon och flyglar.

- Auktoriserade & examinerade tekniker -

Kontakta oss
0705-683131

info@easetterquistson.se

Länk till: PianoCenter Scandinavia

Läs om historien bakom företaget::Wikipedia

Läs om "Historien om en orgelfabrik"